ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Publications

Filter by:

2017

 • Kapsalis, V. & Hadellis, L. (2017). Optimal operation scheduling of electric water heaters under dynamic pricing. Sustainable Cities and Society Journal Elsevier, 31, 109–121. [More]

2013

 • Kapsalis, V., Fidas, C. & Hadellis, L. (2013). Towards a Domain-Specific Context Acquisition, Presentation and Rule-Based Control Platform. Int. J. Pervasive Computing and Communications, 9(1). [More]
 • Panayiotidou, L., Drouza, C., Arabatzis, N., Lianos, P., Stathatos, I., Viskadourakis, Z. et al. (2013). Structure, Reactivity, Luminescence and Magnetism of Novel Dinuclear Ln3+ Complexes Produced by the Ln3+-Assisted Hydrolysis of 3,6-bis(2-pyridyl)tetrazine. Polyhedron, 64, 308-320. [More]
 • Madarasz, J., Nagygyorgy, V., Stathatos, I. & Pokol, G. (2013). Aging and thermal stability studies on quasi-solid composite electrolytes for Gratzel-type solar cells. Part 1. Application of thermogravimetry and coupled methods of evolved gas analysis (TG/DTA–MS and TG–FTIR). Journal of Thermoanalytical Colorimetry, 113, 1055-1062. [More]
 • Dori, M., Seintis, K., Stathatos, I., Tsigaridas, G., Lin, T. -., Lin, J. T. et al. (2013). Electron injection studies on TiO2 nanocrystalline films sensitized with fluorene dyes and photovoltaic characterization. The effect of co-adsorption of a bile acid derivative. Chemical Physics Letters, 63, 563. [More]
 • Panayiotidou, L., Stylianou, M., Arabatzis, N., Drouza, C., Lianos, P., Stathatos, I. et al. (2013). Synthesis, crystal structure and luminescence of novel Eu3+, Sm3+ and Gd3+ complexes of 1,3,5- and 1,2,4-triazines. Polyhedron, 52, 856. [More]
 • Papoulis, D., Komarneni, S., Panagiotaras, D., Stathatos, I., Toli, D., Christoforidis, K. C. et al. (2013). Halloysite–TiO2 nanocomposites: Synthesis, characterization and photocatalytic activity. Applied Catalysis B: Environmental, 132–133, 416-422. [More]
 • Fakis, M., Dori, M., Stathatos, I., Giannetas, V., Persephonis, P., Chou, H.-H. et al. (2013). Electron injection dynamics and efficiency in TiO2 films and quasi-solid state solar cells sensitized with a dipolar fluorene organic dye. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 251, 18-24. [More]

2012

 • Bisdounis, L. (2012). An accurate and compact MOSFET I-V model for nanometer CMOS circuit analysis. Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), . [More]
 • Fragoulis, N., Bisdounis, L., Tsagaris, V. & Theoharatos, C. (2012). Mixed-signal low-power techniques in energy harvesting systems. Chapter 10 (pp. 2) in Green mobile devices and networks: Energy optimization and scavenging techniques, CRC Press, , 55-278. [More]
 • Stathatos, I., Papoulis, D., Aggelopoulos, C. A., Panagiotaras, D. & Nikolopoulou, A. (2012). TiO2/palygorskite, composite nanocrystalline films prepared by surfactant templating route: Synergistic effect to the photocatalytic degradation of an azo-dye in water. Hazardous Materials, 211–212, 68-76. [More]
 • Karageorgopoulos, D., Stathatos, I. & Vitoratos, E. (2012). Thin ZnO nanocrystalline films for efficient quasi-solid state electrolyte quantum dot sensitized solar cells. Power sources, 219, 9-15. [More]
 • Panayiotidou, L., Stylianou, M., Arabatzis, N., Drouza, C., Lianos, P., Stathatos, I. et al. (2012). Synthesis, crystal structure and luminescence of novel Eu3+, Sm3+ and Gd3+ complexes of 1,3,5- and 1,2,4-triazines. Polyhedron, International for Inorganic and Organometallic Chemistry, . [More]
 • Fakis, M., Dori, M., Stathatos, I., Giannetas, V., Persephonis, P., Chou, H. et al. (2012). Electron injection dynamics and efficiency in TiO2 films and quasi-solid state solar cells sensitized with a dipolar fluorene organic dye. Photochemistry and Photobiology(published on-line), . [More]
 • Antonopoulos, C., Kapsalis, V. & Hadellis, L (2012). Optimal scheduling of smart homes appliances for the minimization of energy cost under dynamic pricing.. In EEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). [More]
 • Theocharis, A. D., Charalambakos, V.-N., Drosopoulos, A. & Milias-Argitis, J. (2012). Equivalent circuit of photovoltaic generator using Newton-Raphson algorithm.. Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), 31, 1224-1245. [More]

2011

 • Barkoula, K., Ifantis, A. & Economou, G. (2011). Long term geo-electric potential signal analysis using the Teager Huang Transform. IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA), . [More]
 • Bisdounis, L. (2011). Analytical modeling of the overshooting effect in sub-100nm CMOS buffers. Circuits, Systems, and Computers, World Scientific, 7, 1303-1321. [More]
 • Gamrat, C., Philippe, J. -., Jesshope, C., Shafarenko, A., Stathatos, I. & Bondi, U. (2011). AETHER: Self-adaptive networked entities - Autonomous computing elements for future pervasive applications and technologies. Chapter 7 (pp. 149-184) in Reconfigurable computing: From FPGAs to hardware/software co-design, Springer ., , 149-184. [More]
 • Balis, N., Dracopoulos, V., Stathatos, I., Boukos, N. & Lianos, P. (2011). A solid-state hybrid solar cell made of nc-TiO2, CdS quantum dots, and P3HT with 2-Amino-1-methylbenzimidazole as an interface modifier. Phys. Chem. C., 115, 10911–10916. [More]
 • Katsagounos, G., Stathatos, I., Arabatzis, B., Keramidas, A. D. & Lianos, P. (2011). Enhanced photon harvesting in silicon multicrystalline solar cells by new lanthanide complexes as light concentrators. Luminescence, 131, 1776-1781. [More]
 • Fakis, M., Stathatos, I., Tsigaridas, G., Giannetas, V. & Persephonis, P. (2011). Femtosecond decay and electron transfer dynamics of the organic sensitizer D149 and photovoltaic performance in quasi-solid-state dye-sensitized solar cells. Phys. Chem. C, 115, 13429-13437. [More]
 • Oner, I., Stathatos, I. & Varlikli, C. (2011). White light electroluminescent devices employing an organic-inorganic heterostructure with CdSe quantum dots as red light emitters. , Advances in Optical Technologi(710628). [More]
 • Arampatzis, N. B., Stathatos, I., Lianos, P. & Keramidas, A. D (2011). Synthesis and characterization of mononuclear Eu(III) complexes with 1,2,4-triazine derivatives -enhanced of luminescence properties. In International Conference on BioInspired Materials for Solar Energy Utilization. [More]
 • Stathatos, I. (2011). Dye sensitized solar cells as an alternative approach to the conventional photovoltaic technology based on silicon: Recent developments in the field and large scale applications. Chapter in Solar Cells / Book 2, InTech Publications, . [More]
Αποτελέσματα 1 - 25 από 123

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece