ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Σας γνωστοποιούμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των τμημάτων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν από τη Τετάρτη 11 έως και τη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρες από 09:00 έως 14.00.
Όλοι οι επιτυχόντες φοιτητές θα εγγραφούν στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
Για να δείτε στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων στα οποία εγγράφονται οι επιτυχόντες φοιτητές κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο Τμήματα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για την εγγραφή του ο/η εισαγόμενος/νη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση για εγγραφή – Υπεύθυνη Δήλωση 
  (διανέμεται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την ώρα της εγγραφής
  στην οποία ο/η εισαγόμενος/νη δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/νη σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Τίτλο Απόλυσης. Απολυτήριο ή Πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. 
  (σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο)
 • Nομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης
  (όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%),  δεν απαιτείται στους απόφοιτους Τ.Ε.Ε., ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α)
 • Δήλωση μαθημάτων (δίδεται από τη Γραμματεία)
 • Έξι (6) φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Σπουδαστή (δίδεται από τη Γραμματεία)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. (Μη επικυρωμένη)

Ειδικά οι επιτυχόντες στο τμήμα Λογοθεραπείας πρέπει να προσκομίσουν ακουόγραμμα από Δημόσιο Νοσοκομείο και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος τηλ. 2610.362.474 και 2610.362.440 προκειμένου να οριστεί η Συνέντευξη, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου του 43 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/ τ. Α΄/17-6-1996), όπως συμπληρώθηκε με το αρ. Φ.152/Β3/5554/27-9-1999 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος στην οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια για την εισαγωγή των σπουδαστών. Η Συνέντευξη έχει θεσμοθετηθεί έτσι ώστε να αποκλείονται από την εισαγωγή στο Τμήμα σπουδαστές με διαταραχές που εμποδίζουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της άσκησης του επαγγέλματος της Λογοθεραπείας. Οι σπουδαστές που αποκλείονται εισάγονται στο αμέσως επόμενο τμήμα της προτίμησής τους.

Για να δείτε στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων στα οποία εγγράφονται οι επιτυχόντες φοιτητές κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο Τμήματα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας 06-09-2013: Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece